De Nijmeegse Psychologenpraktijk

Psychologie en coaching in Nijmegen

Behandelaanbod

Bij de Nijmeegse Psychologenpraktijk kan je een behandeling op maat verwachten, want ieder mens is anders. Vanzelfsprekend valt goede zorg binnen de richtlijnen die aansluiten op wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van de onderstaande behandelmethoden: 

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat over het in kaart brengen van het denken, handelen en voelen om hier vervolgens invloed op uit te kunnen oefenen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Ook is het zo dat gedrag invloed heeft op het denken en voelen. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Enerzijds onderzoek je samen met de behandelaar of een negatieve denkwijze wel helemaal klopt en wordt de denkwijze daar waar kan aangepast of er worden helpende gedachten naast gezet. Anderzijds helpt de behandelaar je om met beter passende gedragspatronen te reageren op bepaalde omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doe je samen met je behandelaar. Zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een impactvolle bevalling of een geweldsincident. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt (herbelevingen en flashbacks of nachtmerries), waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. Om meer te weten over wat EMDR is en hoe de therapie eruit ziet verwijs ik je naar https://www.emdr.nl/ en dit filmpje. 

ACT
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze therapie helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je kan tegenkomen (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die écht belangrijk voor je zijn (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden. 

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. Voor meer informatie over ACT verwijs ik je door naar https://www.actinactie.nl/ en dit filmpje. 

COMET

COMET staat voor Competitive Memory Training en richt zich als training op het versterken van een positief zelfbeeld.  Je leert kritisch kijken naar je negatieve en positieve eigenschappen. Met als doel: een reëel beeld over jezelf vormen. Samen met de therapeut ga jij na waar je krachten en zwaktes liggen. Het is hierbij belangrijk dat jij jouw krachten een eerlijk en prominente plek geeft in je gedachten. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.